Add new comment

Xin cảm ơn ý kiến của Tr. Tr có thể liên lạc với chủ biên theo địa chỉ thaihungvn@gmail.com (Trưởng Gấu Đa Thiện).