Bài khóa mới Bảo vệ đoàn sinh và Xưởng ôn luyện các kỹ thuật cần thiết cho tráng sinh

Đây là điều kiện cần thiết trang bị cho mỗi Tráng sinh. Những bài khoá mới cần phãi có nhằm nâng cao kiến thức để bắt kịp trình độ HĐS các nước trong khu vực.

Bắt đầu thư được chuyển tiếp:

Từ: Khoi Sinh hoat <khoisinhhoathdvn@gmail.com>
Ngày: 05:28:48 GMT+7 ngày 7 tháng 9, 2018
Đến: BDH SH TRAN MINH THIEN <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Thông báo xưởng nghành Tráng⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng
Thông báo của Toán Sinh hoạt Ngành Tráng về các Xường Bào Vệ Đoàn Sinh và Xưởng Kỹ Thuật Hướng Đạo
Rất mong sự quan tâm của Quí Trưởng phổ biến các thông báo này và tạo điều kiện cho các Tráng sinh tham gia
Trân trọng
Nguyễn Vĩnh Thịnh

xem chi tiết bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn