Bản Tin Cờ Lau 74

Bản tin cờ lau số 74 vủa LĐ Chí Linh. Các bạn nào có quan tâm tìm hiểu thì down về xem.

http://www.liendoanchilinh.com/pdf/colau74.pdf

Gửi nhận xét của bạn