Bảo hiểm tai nạn đợt 52

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 06:17:11 GMT+7 ngày 29 tháng 6, 2019
Đến: Hoa Lu II <hoalu2quantri@gmail.com>, VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: BẢO HIỂM TAI NẠN ĐỢT 52

Kính thưa Quí Trưởng

Có một số đơn vị có yêu cầu tham gia BH cho đoàn sinh trong dịp hè, KQT sẽ tiếp tục thực hiện đợt 52 có giá trị hợp đồng BH từ ngày 15/07/2019 (Kiêp cho các em tham gia Trại Hoa Lư)

Xin Quí Trưởng gửi Danh sách (theo mẫu) file hình (nếu không có hoặc chất lượng xấu sẽ được thay bằng HBH) cùng phí BH về KQT trước ngày 10/7/2019

Trân trọng

Nguyễn Vĩnh Thịnh

PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

File đính kèm (vui lòng bấm vào link bên dưới để tải về)

Gửi nhận xét của bạn