Danh sách các Tiểu trại Cờ Lau 813

(Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi hoặc bổ sung)

I. TIẾU TRẠI I TRƯỜNG YÊN

- Tiểu Trại Trưởng : Tr. Huỳnh Quang Trí (DakLak)

- D/Đ : 0942058131

- E – mail :  huynhquangtri@yahoo.com

- Tiểu trại Phó Sinh Hoạt: Tr. Vy

- Các đơn vị trong Tiểu trại:

                   1. Thiếu đoàn Trưng Vương                 -  Đạo Âu Lac

                   2. Thiếu đoàn Cwuyangsin                    -  Đạo Dak Lak

                   3. Thiếu đoàn Trần Hưng Đạo             -  Đạo Đông Thành

                   4. Thiếu đoàn Hải Đămg                        -  Liên đoàn Hải Đăng

                   5. Thiếu đoàn Phù Đổng                        – Liên đoàn Gia Long         

                   6. Thiếu đoàn Nữ Bạch Đằng               -  Đạo Bạch Đằng

                   7. Thiếu đoàn Hải Đăng                        – Đạo Vũng Tàu

                   8. Thiếu đoàn Duy Tân                          – Đạo An Hải

II. TIỂU TRẠI TRÀNG AN

- Tiểu Trại Trưởng : Tr. Lê Hà Lộc (Đà Nẵng)

- D/Đ : 0914000762

- E – mail : locle.ha@gmail.com

- Tiểu trại Phó Sinh Hoạt: Tr. Thọ

- Các đơn vị trong Tiểu trại:

                             1. Thiếu đoàn Kim Sơn                 -  Đạo Âu Lạc

                             2.  Thiếu đoàn Eatam 1                 -  Đạo Dak Lak

                             3. Thiếu đoàn Trùng Dương        –  Đạo Vũng Tàu

                             4. Thiếu đoàn Mỹ Chánh             –   LD  Bach Ma 

                             5. Thiếu đoàn Saparan                 –  Liên đoàn Duy Tân

                             6. Thiếu đoàn Vân Cừ                  –  Đạo Bạch Đằng

                             7. Thiếu đoàn Bắc Bình Vương  – Liên Đoàn Tây Sơn

                             8. Thiếu Đoàn Lam Sơn               – Đạo An Hải

                             9. Thiếu đoàn Bắc Bình Vương  – Liên đoàn Tây Sơn

 

 III. TIẾU TRẠI HOA SƠN

Tiểu Trại Trưởng : Tr. Cao Hữu Phượng (Huế)

- D/Đ : 01674054546

- E – mail :  manhhung09@gmail.com.

- Tiểu trại Phó Sinh Hoạt: Tr. Bảo                  

- Các đơn vị trong Tiểu trại:

                              1. Thiếu đoàn Bửu Châu              -  Đạo Âu Lạc

                             2. Thiếu đoàn Eatam 2                 -  Đạo Daklak

                             3. Thiếu đoàn Đinh Bộ Lĩnh        -  Liên đoàn Hoa Lư

                             4. Thiếu đoàn Ngọc Hồi                -  Liên đoàn Quang Trung

                             5. Thiếu đoàn Duy Tân                 -  Liên đoàn Duy Tân

                             6. Thiếu Bạch Đằng                      -  Đạo Bạch Đằng

                             7. Thiếu đoàn Ngũ Hoành Sơn   -  Đạo An Hải

 

IV. TIẾU TRẠI TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG

- Tiểu Trại Trưởng : Tr. Dương Văn Anh Linh

- D/Đ : 0909073640

- E – mail : hunglinhdiscus@yahoo.com

- Tiểu trại Phó Sinh Hoạt: Tr. Quỳnh Anh

                   – Các đơn vị trong Tiểu trại:

                    1. Thiếu đoàn Âu Cơ                               -  Đạo Non Nước                 

                   2. Thiếu đoàn Tam Hải                          -  Đạo Thủ Đức

                   3. Thiếu đoàn Bạch Mã                          -  LD Bach Ma

                   4. Thiếu đoàn Lạc Long Quân              -  Đạo Lâm Viên                  

                   5. Thiếu đoàn Trưng Trắc                     -  Liên đoàn Lý Thường Kiệt

                   6. Thiếu đoàn Trần Hưng Đạo             -  Liên đoàn Tao Phùng

                   7. Thiếu đoàn Lam Sơn                          -  Đạo An Hải

Gửi nhận xét của bạn