Địa điểm dự kiện tổ chức Trại Cờ Lau 8/13

Địa điểm dự kiện tổ chức Trại Cờ Lau 8/13 là một khu du lịch cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, thuộc tỉnh Bình Dương. Là một nơi có địa hình cuoi nam cao nguyên, nên có nhiều đồi dốc thấp và sống suối có nhiều ghềnh đá, rất hấp dẫn cho lứa tuổi thanh thiếu niên cắm trại dã ngoại.

(xem ảnh bấm vào đây)

Gửi nhận xét của bạn