Diễn đàn HĐS trẻ Việt Nam lần thứ nhất

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HƯỚNG ĐẠO SINH TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT – 2020

1ST PHATHFINDER SCOUTS VIETNAM YOUTH FORUM - 2020

Kính gửi: - Quý Châu trưởng

               - Quý Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng

               - Tráng Trưởng các Tráng đoàn biệt lập

               - Các Trưởng Toán sinh hoạt các Ngành

Kính thưa Quý Trưởng,

Được sự thống nhất chấp thuận từ Ban Điều phối – Hướng Đạo Việt Nam, nhằm giúp cho các Hưởng đạo sinh trẻ có cơ hội được giao lưu học hỏi, rèn luyện các kỹ năng xã hội và tư duy về những vấn đề toàn cầu thông qua việc thảo luận các nội dung về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, các chương trình hoạt động của Tổ chức Hướng Đạo thế giới (WOSM) và đóng góp cho sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam hiện nay. Đây là mô hình đã và đang được tổ chức rộng rãi tại các Tổ chức Hướng đạo quốc gia và cùng tham gia vào Diễn đàn Hướng Đạo sinh trẻ thế giới.

Ban Điều phối Hướng Đạo Việt Nam xin thông báo đến Quý trưởng và các đơn vị thông tin tổ chức chương trình DIỄN ĐÀN HƯỚNG ĐẠO SINH TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ 1 – NĂM 2020 (Tên Tiếng Anh: 1ST PATHFINDR SCOUTS VIETNAM YOUTH FORUM – 2020) với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 06h00 sáng ngày thứ 6, 15/05/2020 đến 14h00 ngày Chủ Nhật, 17/05/2020

- Địa điểm: khu vực Thành phố Hồ Chí Minh – sẽ được thông báo cụ thể sau khi ghi danh

- Trại phí tham dự: 500.000đ/ thành viên (bao gồm: ẩm thực 3 ngày trại, tài liệu, vật phẩm trại, hành chánh phí, đất ...)

- Phương tiện di chuyển: tự túc

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Tất cả các Hướng đạo sinh trẻ trong độ tuổi từ 17 đến 26 tuổi (sinh năm 2003 đến 1993) đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã sinh hoạt liên tục trong thời gian tối thiểu 5 năm và có đăng ký bảo hiểm sinh hoạt của Ban điều phối năm 2019-2020.

- Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh và hiểu biết về phong trào Hướng Đạo.

- Với Tráng sinh và Trưởng trẻ: có chứng chỉ hoàn thành Xưởng Sơ cấp cứu và/ hoặc Khoá cơ bản giới thiệu phong trào trở lên.

- Với Kha sinh: đạt đẳng thứ Thuần Kha trở lên.

- Phiếu ghi danh có Trưởng đơn vị trực tiếp (Đạo trưởng hoặc Liên đoàn trưởng) xác nhận.

Các trường hợp khác do Ban tổ chức chương trình thống nhất quyết định.

III. THÔNG TIN GHI DANH:

Các Hướng đạo sinh trẻ quan tâm xin gửi đơn ghi danh tham gia về địa chỉ email youthforum.vietnamscouts@gmail.com để trở thành:

- Đại biểu chính thức của diễn đàn theo mẫu (01) đến hết 24h00 ngày Thứ 6, 31/01/2020.

- Đăng ký tham gia vào Ban tổ chức theo mẫu (02) đến hết 24h00 ngày Thứ 7, 30/11/2019.

Mọi thông tin thắc mắc về chương trình, xin liên hệ:

- Tr. Nguyễn Hoàng Bảo Huy ĐT: 0908.87.28.31 Email: billhuyscout@gmail.com

- Tr. Phan Tấn Luận ĐT: 0903.32.68.37 Email: hamatantam@gmail.com

- Tr. Vũ Ngọc Hoàn ĐT: 0903.64.56.50 Email: dominicngochoan@yahoo.com

- Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh ĐT: 0903.30.31.23 Email: info@vietnamscouts.org

Rất mong Quý trưởng đơn vị quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các Hướng Đạo sinh trẻ tham gia chương trình này.

Trân trọng,

TABTT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

TM. BAN ĐIỀU PHỐI HĐVN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI HÙNG (Đã ký)

Form đăng ký (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn