Đoàn HĐVN lên đường dự trại họp bạn hòa bình

Tối ngày 23/3/2013 Năm HĐS VN đã lên đường đi INDONESIA, trên đường đi đoàn có quá cảnh tại Singapor. Vì được tài trợ vé máy bay 1200USD, nên tập thể quyết định chọn vé máy bay giá rẻ để tăng lượng HĐS tham dự được 5 trưởng.

Gửi nhận xét của bạn