Dự thảo chính sách bảo vệ đoàn sinh (Phần 2)

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ ĐOÀN SINH (Phần 2)

CAM KẾT

Là một Huynh trưởng, là một thành viên trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, mọi hành vi của tôi phản ánh các giá trị, lời hứa và luật của Hướng Đạo. Do đó, tôi cố gắng hết sức trở thành một gương tốt để các em Hướng Đạo sinh và những người khác sẽ làm theo.

TÔI CAM KẾT SẼ:

1. Luôn sống theo lời hứa và luật Hướng Đạo để làm gương cho các em HĐS.
2. Luôn luôn tuân theo chính sách bảo vệ đoàn sinh, không quan hệ tỉ lệ 1:1 giữa Trưởng và đoàn sinh trong sinh hoạt.
3. Đối với các đơn vị hỗn hợp (có đoàn sinh nam và nữ), tuân thủ các qui định bao gồm tỉ lệ Trưởng – Hướng đạo sinh: phải có ít nhất 1 Trưởng nam và 1 Trưởng nữ trong các kỳ trại qua đêm hoặc 1 Trưởng và 1 phụ huynh khác phái đã học qua các qui định về chương trình "Bảo vệ đoàn sinh" theo hướng dẫn WSOM.
4. Trưởng và các Hướng đạo sinh phải có cơ sở ngủ, nghỉ khác nhau. Điều này sẽ luôn được xem xét khi lên kế hoạch cho các hoạt động Hướng đạo.
5. Tuân thủ tất cả các yêu cầu về sinh hoạt an toàn của Hướng Đạo Việt Nam bao gồm cả việc kiểm tra rủi ro, độc hại cho tất cả các hoạt động.
6. Đối xử với mọi người một cách công bằng, thiện chí và với sự tôn trọng.
7. Trong sinh hoạt cá nhân, tôi luôn hỏi ý kiến của đoàn sinh trước khi tôi chạm vào vào thân thể các em HĐS và đảm bảo rằng bất kỳ sự tiếp xúc thể xác nào cũng được thực hiện với sự được tôn trọng và an toàn.
8. Đảm bảo rằng tôi tuân theo quy tắc 2 Trưởng khi tiếp xúc riêng với các HĐS. Luôn luôn có một trưởng khác hiện diện hoặc ghi chép khi tôi tiếp xúc với đoàn sinh, trực tiếp hoặc trực tuyến.
9. Tôi sẽ sử dụng kỷ luật với các hình thức và nội dung giáo dục tích cực, khuyến khích hành vi tốt bằng cách hướng dẫn đoàn sinh hướng tới các giải pháp tích cực trong các cuộc thảo luận kỷ luật hơn là tập trung vào hành vi xấu.
10. Không dùng đòn roi, nhục hình hay lời nói, cử chỉ xúc phạm đến giá trị và nhân phẩm người khác.
11. Không dùng lời nói hay có hành vi không phù hợp khi tiếp xúc với đoàn sinh bao gồm những lời đe dọa, gợi ý ngay cả khi chỉ là đùa cợt.
12. Không hút thuốc lá trước mặt đoàn sinh hoặc sử dụng cồn (rượu, bia) trong các hoạt động Hướng đạo.
13. Không tham gia sinh hoạt hoạt Hướng Đạo nếu tôi đang bị tác dụng của bất kỳ chất kích thích nào.
14. Khi có một tình trạng lạm dụng tình dục xảy ra, Trưởng phải im lặng lắng nghe nạn nhân nói. Để ý, ghi nhớ kỹ cảm xúc qua lời nói và điệu bộ diễn tả. Không được gợi ý, hỏi dò làm thay đổi suy nghĩ ban đầu của nạn nhân.
15. Không được hứa là sẽ giữ kín câu chuyện mà phải giải thích cho các em hiểu mình sẽ làm tất cả trong phạm vi có thể để bảo vệ các em.
16. Không vì danh tiếng của cá nhân hay đơn vị mà dấu nhẹm hoặc thay đổi nội dung của sự việc lạm dụng về hướng có lợi cho mình.
17. Mời chuyên gia phụ trách về Bảo vệ trẻ em gặp gỡ nạn nhân để có những tư vấn thích hợp.
18. Báo cáo ngay lập tức với cấp trên bất kỳ sự vi phạm nào đối với quy tắc này và thực hiện các chính sách của Ban Điều hành Hướng đạo Việt Nam đối với các Hướng đạo sinh Việt Nam.
19. Thông báo cho Ban Điều hành và các Ủy viên ngành có liên quan nếu tôi là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào, bất kỳ cáo buộc nào hoặc quan ngại liên quan đến an toàn cho thanh thiếu niên có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia của tôi trong hoạt động Hướng đạo.
20. Trưởng và các tình nguyện viên phải có chứng nhận qua khóa về Bảo vệ đoàn sinh trước khi bổ nhiệm Trưởng hoặc khi tham gia phục vụ các trại họp bạn Hướng Đạo. Thường xuyên tham gia các khóa cập nhật thông tin về Bảo vệ đoàn sinh của Ban điều Hành Hướng Đạo Việt Nam.

Họ và tên: _______________________________________
Ngày, tháng, năm sinh: ________________
Đơn vị và nơi thực hiện cam kết:
__________________________________________________________________________________
Quy tắc Ứng xử này phải được hoàn thành trước khi tham gia bất kỳ hoạt động Hướng đạo nào đối với thành viên mới người lớn hoặc vào đầu mỗi nhiệm kỳ đối với các thành viên có trọng trách trong PTHĐ VN.

Xác nhận của Ban Điều Hành HĐVN Ngày tháng năm thực hiện cam kết

xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn