Giờ trái đất là gì?

Giờ trái đất là phong trào cơ sở lớn nhất thế giới cho môi trường. Đây là cơ hội để bạn bắt đầu thay đổi hành tinh cho những điều tốt hơn và cũng là cơ hội cho tất cả chúng ta cùng nhau bảo vệ và phục hồi thiên nhiên.

Thiên nhiên quan trọng đối với mỗi chúng ta. Nó cung cấp những thứ chúng ta cần để sống, từ không khí chúng ta hít thở đến nước chúng ta uống. Nhưng chúng ta càng lấy nhiều từ thiên nhiên, chúng ta càng cần phải trả lại cho nó. Chúng ta không thể có một tương lai thịnh vượng trên một hành tinh cạn kiệt, và đó là lý do tại sao chúng ta lại hành động vào Giờ Trái đất. Vào ngày 30 tháng 3, từ 8:30 - 9:30 tối theo múi giờ địa phương của bạn, đã đến lúc tắt đèn và kết nối Connect2Earth

Gửi nhận xét của bạn