Gợi ý "Câu chuyện dưới cờ" tháng 8/2018

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 22:36:14 GMT+7 ngày 2 tháng 8, 2018
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Khoi Quan Tri HDVN <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Gợi ý "Câu chuyện dưới cờ" tháng 8/2018

Kính chào Quý Trưởng và đơn vị,
Thời tiết bất lợi và nhân tai trong thời gian qua đã diễn ra liên tục trên đất nước ta, các tỉnh phía bắc, cao nguyên và cả bên nước Lào cạnh ta. Trong điều kiện hiện nay BĐH chưa chính thức phát động quyên góp và thực hiện cứu trợ, tuy nhiên một số đơn vị và huynh trưởng Hướng Đạo ở địa phương đã phản ứng rất nhanh và chủ động, đã có đoàn cứu trợ là các huynh trưởng, tráng sinh Việt Nam đến tận nơi để ủy lạo, cứu trợ người dân bị nạn. Chúng ta ngưỡng mộ những Hướng Đạo Sinh Việt Nam đang thực hiện công cuộc giúp ích.

Ban Điều Hành HĐVN đề nghị các huynh trưởng đơn vị trong "Câu chuyện dưới cờ tháng 8 này" lưu ý các đoàn sinh mình về các sự kiện trên, khuyến khích các em tiết kiệm và nghỉ đến những bạn nhỏ cùng khổ, đến đồng bào đang chống chọi với thiên tai, bảo lũ và nhân tai nữa. Các em cần có ý thức và hành động thiết thực, các em có thể đóng góp tại đơn vị, trường học, địa phương, các em kêu gọi các bạn, nhắc phụ huynh lưu tâm đến đồng bào đang gánh chịu thiên tai, thiệt hại...

Dẫn dắt, giáo dục đoàn sinh luôn là sứ mệnh của Huynh trưởng Hướng Đạo, rất mong Quý Trưởng cùng quan tâm.

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn