HĐVN tham dự khóa học về quản trị tại Đài Loan

HĐVN đã cử một đoàn tham dự khoá học về quản trị 4 ngày từ ngày 21/9 đến ngày 24/9/2019 tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan.

Đoàn gồm các Trưởng: Nguyễn Thiện Khánh, Nguyễn Vĩnh Thịnh và Hoàng Đức Lâm.

xem ảnh bấm vào đấy

Gửi nhận xét của bạn