Hình ảnh Trại Cờ Lau 813

Cập nhật lần 5 lúc 07g48, ngày 24/07/2013

Cập nhật lần 4 lúc 18g48, ngày 18/07/2013

Cập nhật lần 3 lúc 11g04, ngày 17/07/2013

Cập nhật lần 2 lúc 17h12, ngày 16/07/2013

Cập nhật lần 1 lúc 07h51, ngày 16/07/2013

1. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 ngày 11/07/2013 (xem ảnh bấm vào đây)

2. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813  ngày 12/07/2013 - Lễ Khai mạc trại (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Lê Thọ và fb Tr. Nhân Võ, Sói Bạc, Tr. Sung, Tr Gau Da Thien

3. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 1 - Ngụ nông ư binh - TIỂU TRẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG (xem ảnh bấm vào đây)

4. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 2 - Hậu cần - TIỂU TRẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG (xem ảnh bấm vào đây)

5. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 3 - Loạn 12 quân - TIỂU TRẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG (xem ảnh bấm vào đây)

6 .Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 4 - Cờ Lau tập trận - TIỂU TRẠI TAM CỐC BÍCH ĐỘNG (xem ảnh bấm vào đây)

7. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 1 - Ngụ nông ư binh - TIỂU TRẠI HOA SƠN (xem ảnh bấm vào đây)ảnh Tr. Lê Thọ

8. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 2 - Hậu cần - TIỂU TRẠI HOA SƠN (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Lê Thọ

9. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 3 - Loạn 12 sứ quân - TIỂU TRẠI HOA SƠN (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Lê Thọ, Sói Bạc

10. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Trò Chơi Lớn  - Modules 4 - Cờ Lau tập trận - TIỂU TRẠI HOA SƠN (xem ảnh bấm vào đây) ảnh  Sói Bạc

11. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813  ngày 14/07/2013 - Giờ tinh thần (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Lê Thọ

12. Một số hình ảnh Trại Cờ Lau 813 - Ban Ẩm Thực (xem ảnh bấm vào đây)

13. Trưa hè tắm mát - Trại Cờ Lau 813 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Thinh Nguyen Vinh

14. Đội kiểu mẫu thiếu nữ LĐ Bạch Mã đạt hạng nhì Trại Cờ Lau 813 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Thinh Nguyen Vinh

15. Đội kiểu mẫu thiếu nam LĐ Bạch Mã đạt hạng nhất Trại Cờ Lau 813 (xem ảnh bấm vào đây)

16. Trại Cờ Lau 813 - Đất trại và ngày đầu tiền (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Vu nguyen Phi Dat

17. Nước chanh miễn phí phục vụ Trại Cờ Lau 813 - Scout Shop Tuổi Hoa (xem ảnh bấm vào đây) ảnh scout shop Tuổi Hoa

18. Trại Cờ Lau 813 - Scout shop Tuổi Hoa (xem ảnh bấm vào đây) ảnh scout shop Tuổi Hoa

19. Nước mía phục vụ Trại Cờ Lau 813 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Thinh Nguyen Vinh

20. Cờ Lau 813 ngày thứ 3 của tiếng cười và sự thân thương (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Vu nguyen Phi Dat

21.  Cờ Lau 813 - Lễ bế mạc, giây phút các em chia tay nhau (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Vu nguyen Phi Dat

22. Trại Cờ Lau chiều ngày 11/07/2013 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Gau Da Thien

23. Hải Đăng đi Trại Cờ Lau 813 tập 2 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Tran Dang Ho Sung

24. Hải Đăng đi Trại Cờ Lau 813 tập 5 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Tran Dang Ho Sung

25. Hải Đăng đi Trại Cờ Lau 813 tập 6 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Tran Dang Ho Sung 

26. Hải Đăng đi Trại Cờ Lau 813 tập 7 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Tran Dang Ho Sung

27. Thiếu An Hải hẹn gặp Trại Cờ Lau 915 (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr. Nguyen Thanh Chanh

28. Các đội trưởng Ngũ Hành Sơn (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Tr Lê Thọ

29. Những nét ấn tượng phút chia tay... cờ lau (xem ảnh bấm vào đây) ảnh Quang Tran

Nhận xét

Comment: 
Trong những ngày Trại Cờ Lau 813 một tráng sinh đi giúp ích được phân công mỗi buổi theo một module khác nhau, vi vậy muốn có đủ hình thì phải có 4 ngày theo 4 modole, kết thúc trại Giúp Ích sẽ xin hình ảnh từ BTC trại lần lượt đưa nhiều hình ảnh các em sinh hoạt lên Trang Cờ Lau trên giupich.org để các em nhìn lại hình ảnh sinh hoạt toàn trại.

Gửi nhận xét của bạn