Hình Hội Bầy GHX - 10/2019

Hội Bầy mừng kính Thánh quan thầy Phanxicô Assisi năm 2019 được tổ chức tại Đền Thánh Martinô - Biên Hòa, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2019. Đến với Hội Bầy năm nay có sự hiện diện của 9 bầy trong GHX, gần 200 em sói con và các sói già do Akela Nguyễn Đỗ Vân Anh làm Trại Trưởng.

Xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn