Hội Hướng đạo Việt Nam (1973 - 1975)

Hình ảnh một số thành viên Ban Chấp hành, Ban Bảo trợ, Ban Tài kiểm, Bộ Tổng Ủy viên, Ban Quản trị và Ban Huấn luyện Hội Hướng đạo Việt Nam, nhiệm kỳ 1973-1975.

Tr. Nguyễn Văn Thơ (1925-2002)
Hội trưởng
Tr. Phan Thanh Hy
(1920-2003)
P. Hội trưởng
Tr. Trần Văn Khắc
(1902-1990)
Cố vấn
Tr. Nguyễn Tấn Hồng
(192x-)
Cố vấn
Ô. Nguyễn Duy Xuân
(1925-1986)
CT Ban Bảo trợ
B. Phan Thị Nguyệt Minh (193x-)
PCT Ban Bảo trợ
Tr. Nguyễn Trung Thoại
(1930-2005)
Trưởng ban Tài kiểm
Tr. Đinh Xuân Phức (1916-)
UV Ban Tài kiểm
Tr. Trần Văn Lược (1918-)
Tổng Uỷ viên - UVHL
Tr. Phạm Văn Thiết
(1920-2010)
Phó TUV-UV Quảng bá
Tr. Nguyễn Đình Thư
(1918-2010)
UVLL Quốc tế
Tr. Trương Trọng Trác
(1941-2009)
UV Ngành Thiếu
Tr. Trần Trung Hợp
(193x-)
UV Ngành Kha
Tr. Nguyễn Tiến Lộc
(193x-)
UV Ngành Tráng
Tr. Nguyễn Quang Minh
(1938-)
Tổng Thư Ký - UVHL
Tr. Nguyễn Minh Việt
(1947-)
UV Giao tế
Tr. Mai Ngọc Liệu
(1918-)
Trại trưởng Quốc Gia
Tr. Nguyễn Tấn Định
(193x-)
UV Huấn luyện
Tr. Phan Mạnh Lương
(192x-)
UV Huấn luyện
Tr. Lê Gia Mô
(1926-2012)
UV Huấn luyện
Tr. Lê Mộng Ngọ
(1921-)
UV Huấn luyện
Tr. Lê Văn Ngoạn
(1917-2009)
UV Huấn luyện
Tr. Vũ Thanh Thông
(1916-2005)
UV Huấn luyện
 

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn