Hội thảo dành cho các Tr trẻ từ 13 đến 15 tháng 9/2019 tại Singapore.

Từ: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Ngày: 12:24:29 GMT+7 ngày 10 tháng 7, 2019
Đến: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ ASEAN Youth Forum -13 to 15 Sep 2019⁩

Kính chuyển đến Quí Trưởng phụ trách đơn vị
Thư mời của Hiệp hội Hướng đạo ASEAN về Hợp tác khu vực ( the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation (ASARC))
Hiệp hội Hướng đạo ASEAN về Hợp tác khu vực (ASARC) sẽ tổ chức Diễn đàn Thanh niên Hướng đạo ASEAN 2019 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 13 - 15 tháng 9 năm 2019.

Chủ đề của diễn đàn này là Giới trẻ và Sự tham gia của Cộng đồng. Mục đích là cung cấp một nền tảng cho Thanh niên tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến các chương trình Tham gia của Cộng đồng có tác động đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG). Những người tham gia sẽ có cơ hội để nói rõ quan điểm của mình và đặt kế hoạch hành động cho bản thân, địa phương của họ.

Điều kiện: từ 17-26 tuổi (Kha sinh và Tráng sinh)

Có khả năng thảo luận bằng tiếng Anh có hiểu biết đủ về Phong trào.

Trại phí: 220 Đô la Singgapor.

Thời gian ghi danh chậm nhất đến ngày 20 tháng 7 năm 2019. Hoàn thiện mẫu ghi danh trong tập tin đính kèm và gửi về: KQT theo email: info@vietnamscouts.org. Ban Điều phối sẽ thông báo kết quả cụ thể khi được chấp nhận tham gia hoặc không đến cá nhân và đơn vị.

Chi tiết xin đọc kỹ các tập tin đính kèm.

Mong sự quan tâm và phổ biến đến các đoàn sinh cơ hội tham gia những hoạt động cùng khu vực.

Trân trọng

Nguyễn Vĩnh Thịnh
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

---------- Forwarded message ---------
Từ: Mohd Effendy Rajab <effendy1955@gmail.com>
Date: Th 3, 9 thg 7, 2019 vào lúc 13:31
Subject: ASEAN Youth Forum -13 to 15 Sep 2019
To: VIETNAM SCOUTS <info@vietnamscouts.org>,

Chief Commissioners

International Commissioners

Chief Scout Executives

ASEAN SCOUT YOUTH FORUM 2019, SINGAPORE

Dear Colleagues,

Greetings from the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation (ASARC)

We are pleased to inform you that the Singapore Scout Association (SSA) in collaboration with the ASEAN Scout Association for Regional Cooperation (ASARC) is organising the ASEAN Scout Youth Forum 2019 to be held in Singapore from 13 - 15 September 2019.

The theme for this forum is Young People and Community Involvement. The intention is to provide a platform for Young People to be engaged in discussions relevant to Community Involvement programmes that impacts UN Sustainable Development Goals (SDG). Participants will have the opportunity to articulate their views and set action plans for self, local group and their NSOs.

Please refer to the attached for the details.

Each NSO is strongly encouraged to send 5 Participants to the Forum. Please email the completed registration form (attached) to international@scout.sg by Saturday, 27 July 2019. Accepted registration will be duly notified.

Please feel free to contact Mr Maohaid Faizal, Manager (International Relations), Singapore Scout Association via email at faizal@scout.org.sg for clarification.

We look forward to your enthusiastic participation. Thank you.

Yours in Scouting

Dr Mohd Effendy Rajab

Phiếu đăng ký (xin xem ở file đính kèm)

Gửi nhận xét của bạn