Hội thảo trực tuyến để giới thiệu thêm về Diễn đàn Hướng Đạo Sinh trẻ Việt Nam 2020

FIRST EXCLUSIVE ONLINE WEBINAR FROM PSV YOUTH FORUM 2020
English below
---
Diễn đàn Hướng Đạo Sinh trẻ Việt Nam sẽ được tổ chức vào 10:00 ngày 29.03.2020 và được điều hành bởi Tr. Nguyễn Hoàng Bảo Huy, Điều phối viên chương trình HĐS trẻ - BĐP HĐVN, Trưởng BTC Diễn đàn Hướng đạo sinh trẻ HĐVN.

Theo các chính sách của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới - WOSM và tổ chức Hướng Đạo quốc gia để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh, BTC quyết định tổ chức một số buổi hội thảo trực tuyến để giới thiệu thêm về Diễn đàn Hướng Đạo Sinh trẻ Việt Nam, tập trung vào các hoạt động quốc tế dành cho Hướng Đạo Sinh trẻ.

Hội thảo trực tuyến sẽ có sự chia sẻ kinh nghiệm từ Tr. Bảo Huy trong năm 2019 vừa qua khi tham dự Diễn đàn Hướng Đạo Sinh trẻ Đông Nam Á và Diễn đàn giáo dục phi chính quy của thế giới. BTC cũng sẽ giới thiệu tổng quan về Diễn đàn và khung chương trình Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, v.v.

Một số thành viên khác trong BTC sẽ cùng tham gia để chia sẻ về hai sáng kiến quan trọng đầu tiên của khung chương trình Thế Giới Tốt Đẹp Hơn: Sứ giả Hoà Bình & Chương trình Hướng Đạo Sinh bảo vệ môi trường.

@Trần Phương Linh

Phó BTC Diễn đàn HĐS trẻ HĐVN

@Phạm Ngọc Kim Khánh

Thành viên BTC Diễn đàn HĐS trẻ HĐVN

@ Kiều Mai Thanh

Thành viên BTC Diễn đàn HĐS trẻ HĐVN

BTC Diễn đàn rất đang mong đợi dịch bệnh sớm kết thúc và có thể kết nối với tất cả các bạn HĐS trẻ từ khắp mọi miền đất nước vào mùa hè này. Cùng tham gia hội thảo trực tuyến để nắm bắt nhiều hơn với các hoạt động Hướng Đạo thế giới dành cho giới trẻ.

Chương trình được thực hiện trên ZOOM - PHÁT TRỰC TIẾP TRÊN FACEBOOK! Link đăng ký của hội thảo sẽ được đăng tải trên trang của Diễn đàn vào ngày THỨ NĂM 26.03.2020. Bạn có thể đặt câu hỏi cho BTC Diễn đàn ngay tại bình luận (comment)

---
EN

In response to the Covid-19 outbreak, the World Scout headquarters and our NSO promote online activities for continuous participation in Scouting. The first online webinar of the PSV Youth Forum will be held in March 29th, 2020 and moderated by Nguyen Hoang Bao Huy, YAMG of Pathfinder Scouts Vietnam and head of planning team of PSV Youth Forum 2020.

Following the policies of World Organization of the Scout Movement - WOSM and the NSO (Vietnam) itself in responding to the coronavirus outbreak, the planning team decide to have a livestream webinar to introduce more about the Youth Forum, focusing on World Scout Acitivities for Youths.

The webinar includes member Bao Huy - sharing experience in the past 2019 in Asian Scout Youth forum and World Non-Formal Education Forum. We also do overview of Youth Forum and discussion of Better FrameWork, etc.
There are other members of the planning team will join to share about two first key initiatives of Better World Framework: Messenger of Peace & World Scout Environment Programme

@Tran Phuong Linh

Deputy head of planning team - PSV Youth Forum 2020

@Pham Ngoc Kim Khanh

Member of of planning team - PSV Youth Forum 2020

@Kieu Mai Thanh

Member of of planning team - PSV Youth Forum 2020

We are and we will looking forward to an early global outbreak stop, and smooth connections with Scout Youths from all over country this summer. Join us for this webinar to connect more with World Scouting Activities for Youths.
Presenting by ZOOM - LIVE ON OUR FACEBOOK PAGE! Our register link will be air on 26th March, 2020. To be prepared for the livestream webinar, drop your question on comment.

#Scouts #PSVYouthForum #Scouts4SDGs #pathfinderscoutsvietnam #ScoutsStayHome #TogetherAtHome #livestreamwebinar #SundaywithoutScout

Gửi nhận xét của bạn