Họp Bạn HĐVN tại Trảng Bom 1959

Bấm vào đây để xem

Người đưa tin: Thái Thuần

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn