Jota joti HĐ Việt Nam

Lần đầu tiên hướng đạo sinh Việt Nam tham gia Jamboree Jota Joti trên internet. Xin giới thiệu vài hình ảnh Kha sinh Lâm Viên hưởng ứng sự kiện này.

Xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn