Lửa Trại, lửa vui, lửa dặm đường... Khóa HHR Tráng Tùng Nguyên VII

KÍnh mời quý Trưởng và anh chị em HĐS xem một số hình ảnh về LỬA TRẠI, LỬA VUI, LỬA DẶM ĐƯỜNG... Khóa HHR Tráng Tùng Nguyên VII-2013 từ ngày 12-14/04/2013.

Ảnh: Đại Bàng tự lập PQĐ & Chồn hoạt bát TQV

(Xem ảnh bấm vào đây)

Gửi nhận xét của bạn