Luật và lời hứa hướng đạo

Cung Giũ Nguyên

 

Hướng Đạo là một trò chơi.Trò chơi nào cũng có luật. Muốn chơi trò chơi cho vui phải giữ luật Không theo luật, trong giới du hí, thể thao hay cờ bạc. người ta gọi là chơi gian, chơi xấu, chơi không đẹp. Và  đối với thứ được gọi “cờ gian bạc lận”, thế nào cũng cóù trừng phạt, thẻ đỏ, thẻ vàng, treo giò… lời mắng rủa, khinh khi… đưa ra đường biên… Chả lẽ một người đội mũ mang hia Hướng Đạo, cố tình không theo luật Hướng Đạo… lại được kính trọng ? Hướng Đạo Sinh là  một người  tự ý mình xin vào chơi trò chơi Hướng Đạo, Hướng Đạo Sinh phải biết luật của Hướng Đạo, phải giữ luật, để có thể tìm cái vui trong trò chơi ấy. Phong trào Hướng Đạo là một phong trào của những người tự  do, tự nguyện vào trò chơi. Và không thể xem là người Hướng Đạo, những ai, dù có y phục đầy đủ, dù có thẻ Hướng đạo, nhưng không sống luật, hoặc chỉ lựa một số điều như người ta tùy theo thị hiếu  chọn món nào mình thích nơi một thực đơn.

 

Luật Hướng Đạo.

Thiếu sinh Hướng Đạo Sinh thường thuộc  lòng  mười điều Luật. Tráng Sinh và Trưởng, thấy có vẻ kém trí nhớ hơn. Điều ấy không quan trọng, nếu Tráng sinh hay trưởng còn tham gia sinh hoạt, có cơ hội tuân theo, sống theo những điều Luật.

 

Đọc Luật, nói về Luật thì dễ, nhưng thực hành không dễ.

Vấn đề không chỉ đọc thuộc lòng, mà phải hiểu rõ, dể thấm nhuần và, quan trọng hơn hết, là chuyển ý  nguyện của mình  qua những hành động thiết thực, – điều quan trọng là ngày ngày sống theo các điều Luật mà chính mình  nhìn nhận là hữu ích cho đời của chính mình.

Nói “cho đời”, vì  đó là chủ đích của giáo dục Hướng Đạo, luật Hướng Đạo không chỉ áp dụng  đời Hướng Đạo, trong hoạt động Hướng Đạo, mà phải ảnh hưởng đến những hoạt động khác của mình, trong gia đình, trong nghề nghiệp, trong cộng đồng xã hội mình sinh sống. 


Người, nhờ Luật, thành công trong hoạt động Hướng Đạo, phải là người thành công trong các hoạt động khác, và điều sau mới là điều quan trọng, vì đó là mục tiêu của lời giáo dục Hướng Đạo.

 

Hạnh phúc con người theo đuổi (và hiến pháp nhiều quốc gia có nói đến: Mọi người có quyền mưu cầu hạnh phúc), phải là một hạnh phúc toàn diện và đích thực (trong đó bao hàm hạnh phúc của tha nhân),  không phải là thứ hạnh phúc tưởng tượng trong một xã hội giả tạo, tách rời khỏi xã hội thật có chung quanh, không phải  nơi xã hội lãng mạn và ngây thơ, nơi mà người ta cảm thấy hạnh phúc vô biên, chỉ vì đã cùng nhau hát  được một bài  ca “duy ý chí”. “Chúng ta là người sung sướng… và tài giỏi … hơn ai..”

 

Cố gắng sống theo Luật..  Sống theo khác với nói theo. Thích thú là nơi chỗ cố gắng, Có lẽ thành công không bao giờ được nhiều, nhưng cố gắng phải luôn luôn là trăm phần trăm. “Tôi xin gắng hết sức….” Và cả bầy nhắc lại “hết sức, hết sức…” Một điều tâm niệm. Một tin tưởng. Không có một cố gắng nhỏ nhoi nào của ta để tu thân là điều vĩnh viễn mất đi. “Nếu một học sinh  cố gắng hết sức giải đáp một bài toán hình học mà không tìm ra, kết quả cố gắng cậu ấy có thể thấy  khi cậu ta  vẻ tranh, chơi nhạc, hay đá túc cầu…”

 

Mười điêu luật Hướng Đạo

 

THE SCOUT LAW   
(World Organization of the Scout Movement)

1. A  Scout’s honour is to be trusted.
2. A Scout is loyal.
3. A Scout’s duty is to be useful and to help other.
4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
5. A Scout is courteous
6. A Scout is friend to animals.
7, A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader or                         Scoutmaster without  question.
8. A Scout smiles and whistles under difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10. A Scout is clean of thought, word and deed.
LA  LOI SCOUTE
(Organisation Monsiale du Mouvement Scout)
1. Le Scout  n’a qu’une parole.
2. Le Scout  est loyal.
3. Le Scout se rend utile et aide son prochain.
4.  Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous les autres      scouts..    
5. Le scout  est coutois.
6. Le scout  est bon pour les animaux.
7. Le scout  obéit sans discussions à ses parents, à son chef     de patrouille et à son chef.
8. Le scout  sourit et siffle en toute difficulté.
9. Le Scout  est  économe.
10. Le Scout  est  propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes    


LUẬT HƯỚNG ĐẠO
(Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại)
1. Hướng Đạo Sinh trọng danh dự.
2. Hướng Đạo Sinh trung tín.
3. Bổn phận của Hướng Đạo Sinh là giúp ích kẻ khác.
4. Hướng Đạo Sinh là bạn của mọi ngườøi và là anh em của tất cả    các Hướng Đạo Sinh khác.`    
5 . Hướng Đạo Sinh lễ độ.
6. Hướng Đạo Sinh là bạn của súc vật.
7. Hướng Đạo Sinh nghe lời cha mẹ, đội trưởng và đoàn trưởng mà      không biện bác.
8. Hướng Đạo Sinh tươi cười và huýt sáo trong mọi khó khăn.
9. Hướng Đạo Sinh cần kiệm.
10. Hướng Đạo Sinh trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Danh Mục Sách: