Một số hình ảnh Hội nghị Huynh trưởng tháng 8/2019

Vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019 Hội nghị Huynh trưởng đã được tổ chức. Một số vấn đề liên quan đến Hội HĐVN, nay đã được trình bày rỏ ràng tại hội nghị, thành phần đại biểu chính thức là Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng, khách mời và dự thính.

Đặc biệt lần đầu tiên các Đạo có Trưởng cầm đoàn đã qua khoá HHR dưới 26 tuổi cũng được cử về tham gia hội nghị, các Trưởng trẻ đã có phiên họp riêng để bàn những việc mong muốn của giới trẻ và sau đó tại hội trường hai bài phát biểu của giới trẻ đã được phát biểu trực tiếp tại hội nghị... Nếu như lần hội nghị 2017 các bạn trẻ được mời về quan sát thì lần nầy các Tr trẻ đã có cách đặt vấn đề nêu lên ước muốn làm sao trong xã hội hiện nay các bạn trẻ vừa làm việc vừa cống hiến được cho Phong trào HĐ.

Vấn đề tài chánh của PTHĐ cũng đã được nêu ra trong hội nghị, nhưng một giãi pháp rốt ráo cho chuyện nầy cũng còn bỏ ngỏ vì thời gian không cho phép...

Cuối phiên họp ngày 4/8/2019 một số vấn đề quan trọng đã được biểu quyết và đa số tán thành.

Mời các bạn xem ảnh.

Gửi nhận xét của bạn