Ngợi ca quê hương em

Đội Họa Mi - Thiếu đoàn Mỹ Chánh Liên đoàn Bạch Mã - Vĩnh Long thuộc tiểu trại Tràng An

Gửi nhận xét của bạn