Thành lập Tráng đoàn “Bàn Sơn”

Từ: thaithuan <thaithuan259@gmail.com>
Ngày: 21:11:17 GMT+7 Ngày 22 tháng 01 năm 2016
Đến: Pham Canh Dang <jmcanhdang@yahoo.com>, Huu Tran <tranhuu@gmail.com>, Michael Tran <gautantuy27@gmail.com>, Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>
Chủ đề: Trả lời: Về việc: Facebook của Pạm Cảnh Đáng

Gởi anh Đáng file word viết về Tráng đoàn Bàn Sơn, trích từ Đặc san của LĐ Nguyễn Trường Tộ, Huế 2012.

Vào 12:42 Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Pham Canh Dang <jmcanhdang@yahoo.com> đã viết:
Chinh nó đó Trưởng Thuần ơi. Năm 1966 đển 1970 tôi sinh hoạt với Tráng đoàn Bàn Sơn và Thiếu LaVang. 1968 là Thiếu trưởng LaVang .
Sau 75 mới vể chơi ở Đao Bắc Đẳu Đ N. Co thể được thì xin Tr. Thuần viết cho Vững Tiến Miền Trung với nghe.

Được gửi từ Yahoo Mail trên Android

Vào Th 6, 22 thg 1, 2016 lúc 8:59, thaithuan
<thaithuan259@gmail.com> đã viết:
Có phải ảnh của anh Đáng đây không?
Anh sinh năm 1944. Vậy là lớn tuổi hơn tôi gần 10 tuổi .
Trên trang của tôi và Gấu Tận Tụy, có một số ảnh HĐ ở Đà nẵng trước 75. Anh nhớ xem và góp ý.
Đã gởi lời Kết bạn đến anh rồi.
Về hai cuốn VT, anh gởi cho Hữu. Nếu bạn của Hữu không chuyển giùm được thì tôi sẽ chuyển qua bưu điện...
tabtt
Thái Thuần.

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn