Thành lập Tráng đoàn Bàn Sơn_Huế

Tư liệu được trích từ Đặc san kỷ niệm 60 năm Liên đoàn Nguyễn Trường Tộ_Huế.
Cảm ơn Ngựa Điềm Tĩnh Trần Hồi đã cung cấp tư liệu.
Thực hiện ebook: Thái Thuần

Trên đinh Bàn Sơn, Lễ chính thức thành lập Tráng Đoàn Bàn Sơn. Chủ lễ Linh mục tuyên úy Trần Văn Dụ, Trường Tôn Thất Dương Vân và Trưởng Phan Gia Anh, Đạo trưởng, dẫn chương trình Trưởng Nguyền Anh Tuấn. Trưởng Nguyền Văn Mỹ đứng phía tay phải. 1970.

Các Trưởng và tráng sinh Bàn Sơn tham quan cầu Phú Xuân đang trong quá trình xây dựng. Hai vị mặc thường phục là kỹ sư thuộc công ty Eiffel.

Tại lăng cụ Ngô Đình Khả, lễ tuyên hứa đầu tiên cùa tráng sinh Bàn Sơn. Người mặc phẩm phục đen là Linh mục Tuyên úy Trần Văn Dụ, bị che khuất là Trưởng Bùi Thế Cần, bên trái Trưởng Cần là Trưởng Nguyễn Văn Mỹ và bên trái Trưởng Mỹ là Trưởng Tuấn Mã Tận Tâm.

 

Trại lăng Tự Đức từ trái: Tráng sinh Nhọc, Trưởng Bùi Thể Cần đang thuyet trình, Trưởng Tôn Thất Chi, Trưởng Tôn Thất Dương Vân và Trưởng Hoàng Tường (Sư Tử Từ Bi), 1970.

Lăng Tự Đức, Ngành Tráng Thừa Thiên sinh hoạt.

Đêm lừa trại tại sân banh trường Quốc Học 1971. Từ trái: Trưởng Linh mục Nguyễn Kim Bỉnh, Trưởng Goeges Lefaf cựu tổng tuyên úy hướng đạo Đông Dương, Trưởng Nguyễn Hòe, Châu Trưởng Quảng Thừa.

Lăng Tự Đức, Ngành Tráng Thừa Thiên sinh hoạt.

Trại Giáng Sinh 1971 (Quốc Học Huế), từ trái: Trưởng Linh mục tuyên úy Nguyễn Văn Lịch, Trưởng Tôn Thất Chỉ, Trưởng Tôn Thất Dương Văn, Trưởng Phan Gia Anh, Trưởng Bùi Thế cần, Trưởng tuyên ủy Nguyên Kim Bỉnh, Trưởng Hoàng Tường, Trưởng tuyên úy Châu và cuối cùng là trưởng Lâm Toại.

Trại Giáng Sinh 1971: Trưởng Nguyễn Văn Mỹ giới thiệu áp-phích trại Giữ Vững Suối Tiên 1971.
Sau lưng Trưởng Mỹ là Trưởng Hoàng Tùy (ngôi).

Trại đồi Từ Hiếu, 1971, Tráng trưởng Bàn Sơn tiến hành nghi thức bái Tổ. Phía sau là các Trưởng Hồ Minh Phú (Akela), Bùi Quang Tân (Thiếu) em Bùi Văn Giải, Đà Nằng, và các Trưởng thuộc văn phòng đại diện Hướng đạo Công giảo Huế.

Trại rừng Tùng Nguyên, Đà Lạt thảng 11-1971, Trưởng Bùi Thế Cần, trưởng Ban phát thanh.

Bầy Bàn Sơn với Akela Hồ Minh Phú và các phụ tá.

Trại Tam Bình 1974. trưởng Bùi Thê Cân nhận khăn quàng rừng ngành Trảng cùng với Trưởng Linh mục Mai Nghị Luận (đứng giữa) và một Trưởng ngành Thiếu do Trưởng Mai Liệu trao. Tham dự cỏ Trưởng Võ Văn Thom, Vũ Văn Thông, Đồ Quý Toàn (đang phát lệnh “A, A, A ”). Trưởng Lê Mộng Ngọ...

Trưởng Nguyễn Văn Thư (Tráng Trường Sơn _Xưa) và Trưởng Phan Gia Anh. Ảnh năm 2015.

Danh Mục TT:

Gửi nhận xét của bạn