Thông báo họp bạn lần 6 hướng đạo vùng ASEAN và logo ASARC

Kính thứa Trưởng

Xin chuyển đến Quí đơn vị 2 thông báo liên quan đến Hướng Đạo vúng Á châu (ASEAN)

1. TRẠI HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO VÙNG Á CHÂU LẦN THỨ 6th (6th ASEA SCOUT JAMBOREE):

Trại được tồ chức từ ngày 27/11 đến ngày 2/12/2017.
Trại sinh: dành cho các em thiếu tuổi từ 12-17tuổi.
Toán Phục vụ Quốc tế (IST) Dành cho các Tráng sinh từ 18 - 40 tuổi.
Địa điểm: Enrgy Park. Apokon, Tagun City, Davao del Norte, Philippines.
Chủ đề trại: " Growth and Stability" ( Tăng trưởng và ổn định}
Trại phí: 120USD/ người.(chưa kể tiề vén máy bay và di chuyển ăn ở trước và sau trại)
Thời gian ghi danh từ nay đến hết ngày 10/10/2017.
Tr. Liên hệ: Tr. Nguyễn Tuấn
Email: nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com
ĐT: 0938557589
Hoặc Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh
Email: khoisinhhoathdvn@gmail.com
ĐT: 0903303123
Xin đọc các tập tin đính kèm.

2. LOGO TỔ CHỨC HƯỚNG ĐẠO VÙNG CHÂU Á (ASARC).

Theo sự thống nhất từ Hội Nghị ASEAN SCOUT ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION MEETING tại Brunei ngày 26/08/2017: Tất cả các Trưởng của các nước vùng ASEA sẽ đeo logo mẫu mới nhất (đính kèm) vào tay áo trái, cách cầu vai khoảng 10cm.

Để thống nhất, các nước đặt hàng trực tiếp từ Hội Hướng Đạo Brunei với giá 1USD/cái.

Do đó các đơn vị muốn đặt hàng xin tổng kết và liên lạc đặt hàng với thời gian chậm nhất là ngày 10/10/2017:

Tr. Nguyễn Tuấn
Email: nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com
ĐT: 0938557589


Hoặc Tr. Nguyễn Vĩnh Thịnh
Email: khoisinhhoathdvn@gmail.com
ĐT: 0903303123

Để chúng ta có thể đặt và nhận logo trong trại họp bạn tháng 11 sắp tới.

Với Danh dự người HĐS tất cả các cá nhân, đơn vị không được sản xuất logo này khi chưa được sự đồng ý của ASACR.

Trân trọng

Gửi nhận xét của bạn