Thông báo số 1 ở Trại Cờ Lau 8-2013

Kính gửi: Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

                 Quý Trưởng phụ trách đơn vị

V/v: MỞ TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG – NGÀNH THIẾU 2013

Kính thưa quý trưởng,

Nhằm mục đích phát huy tiềm năng tuổi trẻ ngành Thiếu với những ý tưởng sáng tạo độc đáo, đột phá và phát triển mọi tầm vóc về chí khí, sức khỏe, tháo vát, tính công dân. Cũng như tiếp nối truyền thống của 7 trại Cờ Lau vừa qua. Toán sinh hoạt ngành Thiếu quyết định tổ chức Trại Họp Bạn Đội Trưởng – Ngành Thiếu 2013. Với kế hoạch như sau:

I. Tên Trại: - TRẠI CỜ LAU 8- 2013

II. Mục Đích:

Tạo sân chơi cho Đội trưởng, Đội phó của Đội Kiểu Mẫu, các thiếu sinh tiềm năng thuộc các Thiếu đoàn Hướng Đạo Việt Nam hiện đang sinh hoạt. Nhằm giúp các em có điều kiện gặp gỡ, vui chơi, giao lưu tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương. Chia sẻ những kinh nghiệm cầm Đội. Qua đó chung tay góp phần vào việc hướng dẫn Đội sinh trong Đội để giữ vững Đội, phát triển Phong trào.

III. Mục Tiêu:

Thông qua những trò chơi mang tính giáo dục, để định hình cho các em những giá trị đạo đức căn bản như tinh thần trách nhiệm trong các mối quan hệ: giữa cá nhân với gia đình, cá nhân với xã hội và cá nhân với bản thân mình; đức tính trung thực, sống ngay thẳng, thật thà, sống nhân ái, vị tha để sống tích cực và hữu hiệu hơn. Tạo dấu ấn để định hình nhân cách của người Hướng đạo sinh qua đó đạt được mục tiêu của năm lãnh vực: thể chất, trí tuệ, tình cảm, xã hội và tâm linh là mục tiêu chính yếu của Ngành Thiếu.

IV. Đối Tượng:

A. Thiếu sinh:

- HĐS Đội Kiểu Mẫu và Thiếu sinh tiềm năng có đủ sức khỏe đã Tuyên Hứa của các Thiếu đoàn hiện đang sinh hoạt. Độ tuổi sinh từ tháng 7/2001 đến hết tháng 7/1998.

B. Huynh trưởng:

- Các Thiếu trưởng đang sinh hoạt các Đạo – Liên Đoàn.

- Các Tráng sinh ghi danh về giúp trại của các Đạo – Liên Đoàn.

- Các Trưởng khách, quý phụ huynh và khách mời

V. Quy Mô Trại:

1. Số Lượng Tham Dự:

- Dự kiến trại sinh: 200 em thuộc Đội Kiểu Mẫu và Thiếu sinh tiềm năng thuộc các Đạo và Liên đoàn hiện đang sinh hoạt.

- Dự kiến Trưởng tham dự: 1 Thiếu đoàn sẽ có tối đa 3 Trưởng cùng tham gia

2. Thời gian:

- Trại được tổ chức từ ngày 11/07 đến ngày 14/07 năm 2013

3. Địa điểm:

- Dự kiến cách trung tâm Tp. Hồ Chí Minh 70km

4. Trại phí:

(sẽ được báo trong thông báo số 02)

Rất mong quý Trưởng đồng ý và hỗ trợ cho trại được diễn ra thành công một cách tốt đẹp để Phong trào chúng ta ngày càng phát triển.

Trân trọng

Trưởng Phụ Trách Sinh Hoạt Ngành Thiếu

Trưởng Toán

NGÔ MINH KHIÊM

Nơi nhận:

- Như phần kính gửi nêu trên;

- Lưu.

Gửi nhận xét của bạn