Thông báo số 5 Trại họp bạn Đội Trưởng Hoa Lư

       HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

            KHỐI SINH HOẠT

TOÁN SINH HOẠT NGÀNH THIẾU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

***** *****

THÔNG BÁO SỐ 5

V/v: ĐĂNG KÝ THAM DỰ và THANH TOÁN

TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ 2

Kính gởi : - Ban Điều Hành HĐVN
                - Quý Đạo Trưởng, Liên đoàn Trưởng
                - Ban Huynh trưởng các Thiếu đoàn

Sau thời gian thông báo và nhận đăng ký từ các đơn vị, BTC Trại họp bạn Đội Trưởng Hoa Lư 2 xin lưu ý thông báo về vấn đề đăng ký tham dự trại và thanh toán trại phí trại như sau:

CHỈ CÒN 4 NGÀY NỮA LÀ KẾT THÚC GHI DANH TRẠI HOA LƯ 2. CÁC THIẾU ĐOÀN NÀO CHƯA LIÊN LẠC VỚI HÀNH CHÁNH TRẠI QUA EMAIL, XIN VUI LÒNG KHẨN TRƯƠNG CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THIẾU ĐOÀN ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀ GỞI MAIL VỀ: HOALU2QUANTRI@GMAIL.COM; GẤP TRONG HÔM NAY. XIN LƯU Ý 1 EMAIL DUY NHẤT ĐƯỢC CẤP QUYỀN CẬP NHẬT THÔNG TIN GHI DANH CỦA THIẾU ĐOÀN.

I. Hướng Dẫn điền phiếu tổng hợp HL19:

1. Xin xem kỹ phần ghi chú trong sheet 2 và hướng dẫn chi tiết trên từng đề mục và điền cho chính xác và đầy đủ.

2. Về vấn đề Bảo hiểm là BẮT BUỘC:

a. Nếu đã có thẻ bảo hiểm: ghi số thẻ BH và ngày hết hạn.

b. Nếu chưa có thẻ bảo hiểm mà đơn vị đã đăng ký với Khối Quản trị của BĐH (trước ngày 25/6/2019 và BH có giá trị từ 1/7/2019) xin vui lòng gởi email danh sách đăng ký bảo hiểm kèm phiếu ủy nhiệm chi, và bổ sung số BH trễ nhất ngày 10/7/2019.

c. Nếu chưa kịp đăng ký bảo hiểm với Khối Quản Trị: Đơn vị tự mua BH du lịch theo ngày ở bất kỳ công ty bảo hiểm nào và cung cấp danh sách cùng ủy nhiệm chi cho số BH này.

II. Thời Gian Đóng Trại Phí: ( Như thông báo số 2 và số 3)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Đơn vị, thời gian đóng tiền ăn như sau:

1. Đợt 1: Chung với đợt 1 của trại phí.

2. Đợt 2: Đến trước ngày 15/7/2019.

Mọi thắc mắc xin liên lạc với Trưởng Trần Thị Thanh Uyên- Số Dt: 090 8175646

Rất mong sự quan tâm và chung sức của Quý Trưởng để trại Hoa Lư 2 thành công

Toán Sinh Hoạt Ngành Thiếu

Trại Trưởng

Ngô Minh Khiêm
0903 819 956

Gửi nhận xét của bạn