Thư Báo Số 2 Trại Cờ Lau

Kính gửi: Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

                 Quý Trưởng phụ trách đơn vị

V/v: TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRƯỚC KHI KHAI MẠC

TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG – NGÀNH THIẾU 2013

Kính thưa quý trưởng,

Nhằm mục đích phát huy tiềm năng tuổi trẻ ngành Thiếu với những ý tưởng sáng tạo độc đáo, đột phá và phát triển mọi tầm vóc về chí khí, sức khỏe, tháo vát, tính công dân. Ban quản trại Cờ Lau 813 phát động các hoạt động thi đua trước ngày khai mạc trại. Với kế hoạch như sau:

I. Thiết Kế Logo Trại:

- Chủ đề: Trại Cờ Lau 813 hoặc các hoạt động đặc trưng của ngành Thiếu.

- Kích thước và hình thể: tùy theo sáng tạo của mỗi người.

- Thực hiện trên nền giấy khổ A4 và bằng file jpg hoặc corel tối đa 7 mầu đơn sắc.

- Thuyết minh nội dung logo.

- Tiêu chí chấm giải của Ban quản trại: sẽ lựa chọn các logo hội đủ các yếu tố:

+ Biểu tượng

+ Bố cục

+ Màu sắc

II. Thiết Kế Cổng Trại:

- Chủ đề: Trại Cờ Lau 813 hoặc các hoạt động đặc trưng của ngành Thiếu.

- Kích thước: chiều rộng từ 3 mét đến 5 mét, chiều cao từ 2 mét 40 đến 3 mét.

- Bản vẽ thực hiện trên nền giấy khổ A4 và bằng file jpg hoặc corel.

- Thuyết minh nội dung cổng trại.

- Tiêu chí chấm giải của Ban quản trại: sẽ lựa chọn các cổng trại hội đủ các yếu tố:

+ Vững chắc

+ Kinh tế

+ Mỹ quan

+ Thực dụng

III. Sáng Tác Bài Ca Trại:

- Chủ đề: Trại Cờ Lau 813 hoặc các hoạt động đặc trưng của ngành Thiếu

- Bài ca được viết bằng phần mềm encore bao gồm bản nhạc và tập tin midi.

- Thuyết minh nội dung bài ca trại.

- Tiêu chí chấm giải của Ban quản trại: sẽ lựa chọn các bài ca trại hội đủ các yếu tố:

+ Nhạc lý

+ Ca từ

+ Tiết tấu

IV. Thời Gian Cuộc Thi – Các Tiêu Chí Chung – Giải Thưởng:

1. Thời Gian:

- Các đơn vị, cá nhân vui lòng gửi bài dự thi về ban quản trại trước ngày 20/4/2013.

- Ban quản trại công bố kết quả vào ngày 30/4/2013.

- Các bài dự thi gửi về địa chỉ hộp thư: traicolau813@gmail.com

2. Tiêu Chí:

- Các bài dự thi khi tham dự thực hiện theo các tiêu chí chung như sau:

+ Tên trại: Cờ Lau 813

+ Châm ngôn: Hợp Lực

+ Thời gian trại: từ 11/07/2013 đến 14/07/2013

+ Địa điểm: Bình Dương

3. Giải Thưởng:

- Các bài dự thị đạt giải sẽ được nhận 1 cờ lưu niệm, 1 món quà.

Ban tổ chức trại họp bạn CỜ LAU 813 khuyến khích và hoan nghênh các Trưởng cùng các em Thiếu sinh sinh tham gia các cuộc thi nhằm phục vụ và làm phong phú cho các sinh hoạt của trại.

Trân trọng

Trưởng Phụ Trách Sinh Hoạt Ngành Thiếu

Trưởng Toán

NGÔ MINH KHIÊM

Nơi nhận:

- Như phần kính gửi nêu trên;

- Lưu.

Gửi nhận xét của bạn