Thư chúc xuân 2020

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Thành viên thứ 170 của Phong trào Hướng Đạo Thế giới

__________

Lời chào mừng xuân CANH TÝ 2020

Mừng 90 năm Hướng Đạo Việt Nam.

Kính chào Quý Trưởng và anh chị em,

Một năm mới đang đến, kính chúc Quý Trưởng và gia đình, kính chúc tất cả anh chị em trong gia dình Hướng Đạo Việt Nam một năm thật nhiều vui tươi, yêu thương.

Kính chúc các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam vững vàng phát triển, đồng hành cùng nhau và hội nhập với Phong trào Hướng Đạo Thế Giới.

Kính mừng Phong trào Hướng Đạo tròn 90 năm có mặt tại Việt Nam, tồn tại và phát triển vì thế hệ trẻ Việt Nam.

Một năm hội nhập với Phong trào Hướng Đạo Thế Giới, năm 2019 chúng ta đã tham gia một cách chính thức với trách nhiệm là thành viên vào các hoạt động Sứ Giả Hòa Bình (Messenger of Peace), Diễn Đàn Hướng Đạo Sinh Trẻ (World Scouts Youth Forum), Diễn Đàn Thế Giối về Giáo Dục Không Chính Quy (World Non-Formal Education Forum) – diễn dàn mở rộng của Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới về Giáo Dục (World Scout Education Congress), Hội Nghị Công Giáo Thế Giới của Phong Trào Hướng Đạo Vùng Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 12 (12th ICCS-APR), Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 24 tại Hoa Kỳ (24th World Scout Jamboree), Họp Bạn Jota-Joti, cũng như các Trại họp ban Vùng và Ngành ờ các nước ASEAN... Trong nước Phong trào tiếp tục sôi động với hoạt động của các đơn vị, từ sinh hoạt trại, các hoạt động giúp ich đến các trại giao lưu đơn vị, hoạt động Liên Tráng, Liên Kha, Liên Thiếu, Liên Ấu ... các Xưởng chuyên môn. Hoạt động chung các ngành cũng rất phong phú như Ngành Ấu-Nhi với Kỷ niệm 15 năm Ngành Nhi, Trại Đầu đàn-Thứ đàn ở Miền Nam và Miền Trung, Trung Thu Liên Bầy, Ngành Thiếu với Trại Đội Trưởng Hoa Lư II, Hội thi trang trí Gậy Đội, Trại Họp bạn Ngành Thiếu Đinh Tiên Hoàng 2019 và Trại Đội Trưởng, và nhiều hoạt đông phong phú của Gia Đình Hướng Đạo Xuân Hòa ...

Trong năm 2019 chúng ta đã tiến hành Hội Nghị Huynh Trưởng 2019 khẳng định đường lối kết nối Phong trào của Ban Điều Phối cũng như xác định các bước đi kế tiếp khi chúng ta đã là thành viên chính thức thứ 170 của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới. Tại hội nghị, các Trưởng đã đồng ý để Ban Điều Hành cùng với Ban Điều Phối HĐVN tổ chức Trại Họp Ban Toàn Quốc 2019 kỷ niệm 90 năm Hướng Đạo Việt Nam.

Năm 2020 đến, rất mong Quý Trưởng và các đơn vị SẮP SẲN để tham gia các công cuộc chung, mở rộng sân chơi cho các đoàn sinh góp phần gắn kết Phong trào trong nước và hội nhập với Phong trào Hướng Đạo Thế Giới.

Một lần nũa, kính chúc tất cả Quý Trưởng, và anh chị em trong Gia đình HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

MỘT NĂM CANH TÝ VUI TƯƠI – HANH PHÚC.

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM ĐOÀN KẾT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP VỚI THÊ GIỚI.

Trân trọng.

TRẦN MINH THIỆN (đã ký)

Tổng Ủy Viên

Trưởng Ban Điều Hành

Hướng Đạo Việt Nam

Email: info@vietnamscouts.org

Phone: 0903303123

Gửi nhận xét của bạn