Tin buồn

GIÚP ÍCH xin loan tin buồn:

Trưởng LÊ CHỈ THIỆN ( cọp cần mẫn) sinh năm 1936 ,

Nguyên Tráng trưởng Táng đoàn TRƯỜNG SƠN Đạo Thừa Thiên .

Nguyên Đạo trưởng Đạo Thủ Đức trước năm 1975 .

Lìa rừng ngày 11/10/2019 tại Thủ Đức . Hưởng thọ 84 tuổi .

xin chia buồn cùng gia đình và Anh Chị em Hướng Đạo Tại Thủ Đức . nguyện cầu hường hồn Tr Lê Chỉ Thiện sớm tiêu diêu miền cực lạc .

Gửi nhận xét của bạn