Tin buồn

Chưa đầy một tháng mà các huynh trưởng sau đây đã lìa rừng: Cọp Cần Mẫn Lê Chỉ Thiện – Cựu Đạo trưởng Thủ Đức, Ngựa Hăng Hái Bùi Anh Tuấn – Tráng trưởng Tráng đoàn 812, Đà Điểu Đảm Đang Trần Thanh Vệ - Đạo trưởng Đạo Tràng An. Các huynh trưởng Ngựa Đằm Thắm Nguyễn Xuân Tăng – Phó Đạo trưởng Lâm Đồng và LT Hươu Nhanh Phạm Quang Thùy – Châu Truyền Thống đang lâm trọng bệnh. Xin quý trưởng thắp nén nhang tưởng nhớ các huynh trưởng nửa chừng bỏ dỡ cuộc chơi và ngỏ lời an ủi, động viên các huynh trưởng đang quằn quại trên giường bệnh hơn là đặt điều, nói xấu, bôi tro trát trấu vào nhau.

SDT

12/11/2019

Gửi nhận xét của bạn