Tin buồn

 

Anh Trâu Rừng Siêng Năng Trà Lợi, huynh trưởng kỳ cựu của Đạo Lâm Viên, thành viên cốt cáng của Giữ Vững Mối Dây vừa mới lìa rừng ngày 21/02/2020 tại Sài Gòn, thọ 87 tuổi. Lễ an táng được cử hành vào ngày 25/02/2020. Kính tin anh chị em rõ để thắp nén nhang tiễn biệt vị huynh trưởng đáng kính, suốt đời phục vụ phong trào.

SDT

Gửi nhận xét của bạn