Tin buồn: Nhạc mẫu Tr. Ngô Minh Khiêm từ trần

Từ: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>
Ngày: 13:47:36 GMT+7 ngày 30 tháng 7, 2019
Đến: HDVN Ban Dieu Hanh <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Khoi Quan Tri HDVN <info@vietnamscouts.org>
Chủ đề: Tin buồn: Nhạc mãu Tr. Ngô Minh Khiêm từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam trân trọng báo tin:

Nhạc mẫu của Trưởng LT. Ngô Minh Khiêm

Trưởng phụ trách Sinh hoạt Ngành Thiếu BĐH HĐVN.

Liên đoàn phó LĐ Hải Đăng.

Cụ Bà DƯƠNG THI NỮ

Sinh năm 1940

Quê quán Sài Gòn

Đã từ trần luc4:30 ngày 30 tháng 7 năm 2019

Nhằm ngày 28 tháng 6 năm Kỷ Hợi

Thượng thọ 80 tuổi

Linh cữu được quàn tại

105/7 Bình Quới, Thanh Đa, Bình Thạnh

Lễ động quan vào lúc 10g ngày 01 tháng 8 năm 2019

Hỏa táng tại Phước Lạc Viên, Hóa An Bình Dương

Thành kính chia buồn cùng

Trưởng Ngô Minh Khiêm

và gia quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà

Sớm về cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Ban Điều Hành sẽ đến viếng tang lúc 18g ngày 30/7/2019

Kính mời Quý Trưởng cùng tham dự

(Thường phục)

Quý Trưởng liên lạc về Tr. Ngô Minh Khiêm: khiemden77@gmail.com

Gửi nhận xét của bạn