Trại ca chính thức Trại Cờ Lau 813

Bóng Cờ Lau

Hoàng Quý

Lời bài hát

Ta cùng nhau đi Thăm nơi hùng xưa Oai linh đứng muôn đời Giữa nơi sông cùng núi Và sân đá tường rêu Rải gan sương cùng mưa Ngàn bông lau reo đưa Theo gió chiều phất phới Hay bóng cờ lau năm xưa còn đâu đây Kìa bao tiếng trâu xa Còn vọng trong khói mơ Dè chừng như tiếng loa trong rừng cây Hoa Lư ơi ! Non lau còn trong sương gió Đến muôn đời mà không rứt lời ca Với tiếng gió Hoa Lư ơi Muôn năm còn trong sương gió Đứng oai hùng cùng với nước nhà.

Sheet nhạc

 

Gửi nhận xét của bạn