Trao đổi lưu niệm

Trại Cờ Lau 813 - Hướng Dẫn Trao Đổi

1. GIAO LƯU TRAO ĐỔI

2. Mỗi đội tự làm quầy bán:

3. Các mặt hàng trao đổi: - Hàng trang trí: vòng, khâu handmade, dao xếp...

4. - Logo hướng đạo (trong, ngoài nước), logo đạo, liên đoàn, đơn vị...

5. - Đồ dùng hướng đạo

6. - Áo handmade hoặc áo đơn vị

7. Cuộc trao đổi thành công khi cả hai bên cùng bằng lòng với món đồ mình được trao đổi

8. KHUYẾN KHÍCH: tặng lưu niệm nếu có thể

9. NGHIÊM CẤM: Không được sử dụng tiền mặt để trao đổi

10. Các trại sinh có thể độc lập bày hàng trao đổi cá nhân ở khu vực "cuối đường Nguyễn Huệ".

11. Good luck to you

Gửi nhận xét của bạn