Trưởng Đoàn Lai sinh hoạt tại Huế

Trưởng Đoàn Lai (người thứ 2 chào không có mũ)

Trại HL ngành Ấu (Thừa Thiên?) tại Vườn Cam, Tây Lộc, Huế

(các hình ảnh này còn thiếu thông tin, chú thích. Nếu ai biết, xin vui lòng cung cấp. Cảm ơn)

Danh Mục TT:

Nhận xét

Cảm ơn sự góp ý của Trưởng, giupich đã sửa lại tiêu đề mới Hình ảnh Trưởng Đoàn Lai sinh hoạt tại Huế.

Gửi nhận xét của bạn