Tuyển tình nguyện viên phục vụ quốc tế tại trung tâm hổ trợ HĐ vùng APR đặt tại Hàn Quốc

Trung tâm Hướng đạo Châu Á-Thái Bình Dương Suncheon(SAPSC) vui mừng thông báo cuộc gọi mở cho các hồ sơ đăng ký đợt 2 của Chương trình Tình nguyện Quốc tế.

SAPSC được hợp tác giữa Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới, Hiệp hội Hướng đạo Hàn Quốc và Hội đồng Hướng đạo Jeollanam-do và Chính quyền Thành phố Suncheon. Đây là một trung tâm giáo dục cũng như một trung tâm Hướng đạo. Các tình nguyện viên cung cấp các chương trình trong trung tâm, sử dụng các nguyên tắc Hướng đạo và họ cung cấp các dịch vụ và cơ hội học tập cho du khách và những người trẻ tuổi của Hàn Quốc.

Trung tâm hỗ trợ Suncheon châu Á-Thái Bình Dương đã là nhà của các tình nguyện viên từ hơn 20 quốc gia khác nhau.

Hồ sơ đăng ký dành cho Tráng sinh và Huynh trưởng, những người có kỹ năng, nhiệt tình và quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc. Khoảng thời gian cho đợt được chỉ định dưới đây:

Học kỳ 2, Chương trình tình nguyện quốc tế SAPSC
+Giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 11 năm 2019: Các bên quan tâm được yêu cầu nộp đơn thông qua liên kết này <https://goo.gl/mBZv4W> không muộn hơn ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Bạn có thể tham khảo các tài liệu đính kèm để biết thêm chi tiết.

SAPSC là một trung tâm độc đáo cung cấp các dịch vụ quan trọng cho khách truy cập. Chúng tôi dạy trẻ em, chúng tôi nâng cao kiến thức, chúng tôi cho chúng một lý do để lớn lên với niềm đam mê du lịch và khám phá những nền văn hóa mới, chúng tôi giúp chúng cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Các em sẽ vui vẻ rời khỏi trung tâm với những kỷ niệm tuyệt vời.
(Hy vọng, tình nguyện viên SAPSC)

 

Xem chi tiết bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn