Yết Kiêu - Tiết mục văn nghệ Trại Cờ Lau

Do 2 thiếu đoàn Trùng Dương & Hải Đăng, Đạo Vũng Tàu trình diễn tại Cờ Lau 813.

Trích Youtube: Long Dangthanh

Gửi nhận xét của bạn