Trại Cờ Lau 813

Bài hát dự thi Trại Cờ Lau 813

Promotion Trại Cờ Lau 813

Thư Thông báo số 3 Trại Cờ Lau 813

Thư Báo Số 2 Trại Cờ Lau

Kính gửi: Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

                 Quý Trưởng phụ trách đơn vị

V/v: TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRƯỚC KHI KHAI MẠC

TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG – NGÀNH THIẾU 2013

Kính thưa quý trưởng,

Thông báo số 1 ở Trại Cờ Lau 8-2013

Kính gửi: Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

                 Quý Trưởng phụ trách đơn vị

V/v: MỞ TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG – NGÀNH THIẾU 2013

Kính thưa quý trưởng,

Địa điểm dự kiện tổ chức Trại Cờ Lau 8/13

Địa điểm dự kiện tổ chức Trại Cờ Lau 8/13 là một khu du lịch cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, thuộc tỉnh Bình Dương. Là một nơi có địa hình cuoi nam cao nguyên, nên có nhiều đồi dốc thấp và sống suối có nhiều ghềnh đá, rất hấp dẫn cho lứa tuổi thanh thiếu niên cắm trại dã ngoại.

(xem ảnh bấm vào đây)

Pages

Subscribe to RSS - Trại Cờ Lau 813