Kỳ họp thứ 8 của ASARC

Kỳ họp thứ 8 của Asean Scout Association for Regional Cooperation (ASARC) đã diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27/8/2017 tại Brunei. Nhóm công tác của HĐVN đã cử Tr Nguyễn Thiện Khánh và Tr Nguyễn Vĩnh Thịnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị lần này, có nêu ra một số vấn đề có tính chất quy định cho các thành viên, vấn đề ASARC trong ASEAN, vấn đề của HĐVN... Hội nghị đã kết thúc lúc chiều 27/8/2017 và 2 Tr Khánh và Thịnh đã về Việt Nam vào tối ngày 27/8/2017

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn