Thông báo của Ban tổ chức Trại Họp Bạn HĐVN - kỷ niệm 90 năm HĐVN

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Trại Họp bạn 90 năm HĐVN (Bấm vào đây để xem)

Huy hiệu và châm ngôn của Trại Họp bạn 90 năm HĐVN (Bấm vào đây để xem)

Hướng dẫn logo (Bấm vào đây để xem)

Kế hoạch truyền thông Trại Họp bạn 90 năm HĐVN (Bấm vào đây để xem)

Thông báo chính thức của Trại Họp bạn 90 năm HĐVN (Bấm vào đây để xem)

Thông báo chính thức về kỷ yếu (Bấm vào đây để xem)

Thi nhiếp ảnh (Bấm vào đây để xem)

Thi trại ca (Bấm vào đây để xem)

 

 

 

Gửi nhận xét của bạn