Tin buồn: Thân mẫu Trưởng Nguyễn Ngọc Vân từ trần

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam nhận được tin:

Thân mẫu của Trưởng Nguyễn Ngọc Vân

Liên Đoàn Xuyên Mộc - BRVT.

Cụ Bà NGUYỄN THỊ CHẮC

Sinh năm 1937

Nguyên quán Quảng Bình

Đã từ trần lúc 07:00 ngày 04 tháng 10 năm

2020

Nhằm ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý

Thượng thọ 84 tuổi

Lễ nhập quan lúc 12:00 ngày 04 tháng 10 năm 2020

Lễ động quan lúc 07:00 ngày 06 tháng 10 năm 2020

Nhằm ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý

An táng tại nghĩa trang xã Bưng Riềng

Chân thành chia buồn cùng

Trưởng Nguyễn Ngọc Vân và gia đình

Nguyện cầu Hương hồn Cụ Bà

Sớm tiêu diêu miền cực lạc

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam

Thân ái bắt tay trái Quý Trưởng

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Trưởng Ban Điều Hành
Trần Minh Thiện

Gửi nhận xét của bạn