Trang Truyền Thống

Quy Trình Hội HĐVN năm 1967

Nội Lệ Hội HĐVN năm 1962

Quy trình và nội lệ HĐVN năm 1953

Quy trình và nội lệ HĐVN năm 1946

Cuộc đời của cụ Sơn Ca thật lạ kỳ

Báo Bình Minh ngày 29/3/1945 miêu tả nạn đói...

Ngày nào mở mắt ra cũng thấy người chết đói nằm ở vệ đường, góc phố. Sáng sớm, những chiếc xe bò lại đi khắp đường phố lượm xác người chết đói. 

Hình chụp lưu niệm

Từ trái sang phải: Auguste Bernard, Emmanuel Niedrist, Hoàng Đạo Thúy, Raoul Serène, Tạ Quang Bửu, và Linh mục Henri Dancette

Cùng nhau gắn lại mảnh huy hiệu còn thiếu

Trưởng LM tổng tuyên uý Nguyễn Văn Thích

Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích

 

Cha Giuse Maria NGUYỄN VĂN THÍCH (1891–1978)

 

Hai cụ thân sinh

Ảnh từ Akela Thu Hằng

Thành lập Tráng đoàn “Bàn Sơn”

Từ: thaithuan <thaithuan259@gmail.com>
Ngày: 21:11:17 GMT+7 Ngày 22 tháng 01 năm 2016
Đến: Pham Canh Dang <jmcanhdang@yahoo.com>, Huu Tran <tranhuu@gmail.com>, Michael Tran <gautantuy27@gmail.com>, Thai Hung Nguyen <thaihungvn@gmail.com>
Chủ đề: Trả lời: Về việc: Facebook của Pạm Cảnh Đáng

Trại trường Tùng Nguyên Đà Lạt

Hdtn Sydney Canberra added 4 new photos — with Binh Do and 16 others.

Nhắc đến Trại Trường Tùng Nguyên thì lắm chuyện để kể vì đó là chiếc nôi nuôi dưỡng bao thế hệ huynh trưởng của HĐVN. . .

Trại trường, trại trường rèn trang thanh niên

Núi đồi, núi đồi tình yêu thiên nhiên

Thác reo, thác reo nghe chăng lời khuyên

Hướng Đạo Sinh Việt Nam họ là ai?

Nguyễn Văn KhoanXưa và Nay - số 6 (16) tháng 6 - 1995
12:14' CH - Thứ hai, 10/08/2015

Hướng Đạo Sinh Pháp - Việt tại Hà Nội

Người mang thẻ Sói Con đầu tiên của Hướng đạo Nam kỳ là ai?

38. Bạn có biết?

Người mang thẻ Sói Con đầu tiên của Hướng đạo Nam kỳ là ai?

Nhìn lại thời kỳ phong trào Hướng đạo Việt Nam còn trong trứng nước cho đến năm 1975, thẻ hội viên Hướng đạo Việt Nam đã qua nhiều giai đoạn biến cố, thăng trầm của lịch sử.

Những ai nhận HHR đầu tiên của HĐVN

Pages

Subscribe to RSS - Trang Truyền Thống